Poduzetnici

1. FAZA PRIJE OTVARANJA

 1. Dajemo savjete vezane za porezne propise koji se odnose na poduzeće
 2. Tumačimo razliku i porezni tretman između poduzeća i obrta
 3. Objašnjavamo postupak otvaranja poduzeća, te upozoravamo na nadležne ustanove
 4. Savjetujemo poduzetnika o načinima zapošljavanja, troškovima i propisima, te o obveznosti samozapošljavanja vlasnika poduzeća
 5. Objašnjavamo razliku među raznim načinima isplata raznih naknada, honorara i ostalih primitaka

2. FAZA OTVARANJE

 1. Registracija na trgovačkom sudu
 2. Podizanje poreznog broj sa Zavoda za statistiku
 3. Prijava novog poduzeća u PDV sustav
 4. Prijava poduzeća u porezni sustav
 5. Prijava poduzeća u mirovinski sustav
 6. Prijava poduzeća u zdravstveni sustav

- detaljnije na www.pokreni-posao.hr

3. FAZA KNJIGOVODSTVO

 1. Vođenje poslovnih knjiga na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
 2. Vođenje dnevnika, glavne knjige, te pomoćnih knjiga sukladno Vašim potrebama
 3. Sastavljanje financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka, te bilješki uz financijska izvješća)
 4. Izrada mjesečnih obračuna plaća radnika s propisanim doprinosima i porezima
 5. Priprema mjesečnih/godišnjih obračuna PDV-a
 6. Vođenje knjige ulaznih računa
 7. Vođenje knjige izlaznih računa
 8. Vođenje blagajne
 9. Obračun poslovnih kartica
 10. Izrada poreznih prijava
Prethodni članak
Slijedeći članak

Kontakt

tel. 01/6119 152
email. mira@knjigovodstvo-daconi.hr
Zagreb, Zvonimira Ragoza 5