Obrtnici

1. FAZA PRIJE OTVARANJA

 1. Dajemo savjete vezane za porezne propise koji se odnose na obrtnike
 2. Tumačimo razliku i porezni tretman između poduzeća i obrta
 3. Objašnjavamo postupak otvaranja obrta, te upozoravamo na nadležne ustanove
 4. Savjetujemo obrtnika o načinima zapošljavanja, troškovima i vezanim propisima
 5. Objašnjavamo razliku među raznim načinima isplata raznih naknada, honorara i ostalih primitaka

2. FAZA OTVARANJE OBRTA

Otvaranje obrta vrši se u nadležnom Uredu za gospodarstvo (npr. u Zagrebu, otvaranje obrta se vrši u Zapoljskoj 1), gdje predajete odgovarajuće zahtjeve u kojima navodite sve bitne elemente svojeg budućeg obrta, kao što su djelatnost, sjedište, te oblik vlasništva.

 1. Registracija u nadležnom Uredu za gospodarstvo
 2. Prijava novog poduzeća u PDV sustav
 3. Prijava poduzeća u porezni sustav
 4. Prijava poduzeća u mirovinski sustav
 5. Prijava poduzeća u zdravstveni sustav

- detaljnije na www.pokreni-posao.hr

3. FAZA KNJIGOVODSTVO

 1. Vođenje poslovne knjige na temelju primljenih knjigovodstvenih isprava
 2. Vođenje knjige ulaznih računa
 3. Vođenje knjige izlaznih računa
 4. Vođenje knjige primitaka i izdataka
 5. Vođenje ostalih pomoćnih evidencija u skladu s propisima i potrebama obrtnika
 6. Izrada popisa dugotrajne imovine
 7. Priprema mjesečnih/tromjesečnih, odnosno godišnjih obračuna PDV-a
 8. Izrada poreznih prijava sa svim propisanim prilozima za utvrđivanje poreza na dohodak
Prethodni članak
Slijedeći članak

Kontakt

tel. 01/6119 152
email. mira@knjigovodstvo-daconi.hr
Zagreb, Zvonimira Ragoza 5